نرم افزارهای تخصصی بخش کنترل و ابزار دقیق

  • طراحی و برنامه نویسی سیستمهای کنترل صنعتی PLCبا نرم افزار تخصصی Step7 V 5.6 مقدماتی و پیشرفته

  • طراحی صفحات گرافیگی و نحوه ارتباط با انواع کنترل کننده ها با نرم افزارهای تخصصی WinCC V7.0 , SCADA WinCC V7.2, WinCC V7.

  • طراحی شبکه های فیلدباس با نرم افزارهای Segment Checker , Emerson Segment Design Tool  

  • طراحی و برنامه نویسی سیستمهای کنترل صنعتیDCS شرکت Yokogawa با نرم افزار تخصصی CENTUM CS3000 R3.9 و CENTUM VP R5.4مقدماتی و پیشرفته

  • طراحی شبکه های مخابراتی بیسیم در فرکانسهای مختلف با نرم افزار تخصصی Radio Mobile

  • نمایش ارتباط در شبکه های ModBus با نرم افزار تخصصی ModbusPoll

  • پیکربندی تجهیزات اتوماسیون صنعتی شرکت زیمنس با نرم افزار تخصصی TIA (Total integrated Automation)

  • مانیتورینگ در سیستم های تله متری در ایران با نرم افزار تخصصی Citect SCADA V7.4

  • پیکربندی سیستم های اعلام حریق شرکت C-Tec با نرم افزار تخصصی XFP Tools V6.0

  • طراحی و برنامه نویسی شبیه سازی سیستم ها و ابزارهای نیوماتیک و هیدرولیک و همینطور ارتباط با سیستم های کنترلی PLC و DCS با نرم افزار تخصصی4.2 Fluid Sim