دیدار رئیس مجتمع و جمعی از کارکنان با سرهنگ ممبینیُ، فرمانده بسیج شهید تندگویان (وزارت نفت - جنوب) به مناسبت روز پاسدار

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۳

عکاس: دامون نظرپور